Ограничения за пивот таблици, построени от една и съща базова таблица

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може да задаваме филтри:
За всяка област (area)
Само за редовете
Само за колоните
 
Кое от изброените НЕ Е ограничение за пивот таблицата?
Обобщаване на стойности с функция SUM
Добавяне на нов критерий в пивот таблицата
Групиране на критерии
 
Команда Refresh актуализира данните в:
Кешираното копие и всички пивот таблици, които споделят кешираното копие
Кешираното копие и само в пивот таблицата, в която е изпълнена командата
Само в базовата таблица