Редактиране на връзката (Existing connection)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Стъпки за изпълнение на упражнението:

 

1. В data модела на работния файл m4v09_final.xlsx е импортираната таблица Klienti_filter ;

2. С подходяща команда редактирайте връзката към файла Primer_dbAccess_New.accdb като добавите филтър за колона DetailSum, който показва стойностите над 5000 лв.;

3. Направете пивот таблица, която показва стойността на продажбите по клиенти и продукти;

4. Сортирайте продажбите в низходящ ред.

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо се налага да редактираме създадената връзка (existing connection)?
Променено е името или местоположението на файла, трябва да се добавят нови данни в data модела
Променено е името на таблицата в data модела
Добавени са изчислени колони (Calculated Columns)
 
С коя команда могат да се филтрират записите и колоните в таблиците, които вече са импортирани в data модела?
Design --> Table Properties
Home --> Existing Connections --> Preview&Filter
Design --> Linked Tables --> Refresh

Въпроси и отговори

 • Димитринка Вълкова:

  Изпратете още веднъж картинката със съобщението, което получавате.

  Димитринка Вълкова:

  Трябва да редактирате свързването към файла. От менюто изберете още веднъж файла.

  Веселина Ангелова:

  Благодаря!

 • Димитринка Вълкова:

  За съжаление, картинката не се отваря, изпратете още веднъж, моля.

  Димитринка Вълкова:

  Според мен не сте променили свързването с файла. Проверете да ли сте избрали фолдъра, в който е запазен аксеския файл

  Димитринка Вълкова:

  С бутон Switch to избирате от двата режима: Table Preview и Query Editor. По всяка вероятност сте избрала режима Query Editor, а след това сте натиснала Save. В Урок 9 подробно обяснявам, че режим Query Editor е бъг в Power Pivot и препоръчвам да не се използва този режим. Единственият начин да възстановите режима Table Preview е като изтриете таблицата от data модела, а след това отново да импортирате.

 • Веселина Ангелова:

  Защо при избор за редакция на колонив в data модела преди импорт на данни от MS Access с меню Design, Table proper-ties се появявя приложения прозорец? Табът Swich to не е активен. Бихте ли ми обяснили как да приложа картинка, работя с версия Аула нет бета!

  Димитринка Вълкова:

  С бутон Switch to избирате от двата режима: Table Preview и Query Editor. По всяка вероятност сте избрала режима Query Editor, а след това сте натиснала Save. В Урок 9 подробно обяснявам, че режим Query Editor е бъг в Power Pivot и препоръчвам да не се използва този режим. Единственият начин да възстановите режима Table Preview е като изтриете таблицата от data модела, а след това отново да импортирате.

  Как да качвате картинка във форума? 1. Копирате екрана с клавиш PrintScreen. 2. Избирате форума на Аула, команда Paste 3. Изрязва се, така че остане само важната част от екрана (маркер 1) 4. Готовата картинка се качва във форума с иконата Save (маркер 2) 5. В съобщението, картинката не се показва веднага, появява се само нещо като линк. Ще се покаже след като се натисне бутон Изпрати.

  Веселина Ангелова:

  Относно редакцията с Table Properties : направих всичко отново, стъпка по стъпка и пак режим Table preview е неактивен?

  Димитринка Вълкова:

  Проверете в останалите таблици дали е активен режим Table Preview! Би трябвало да е активен. В нов файл импортирайте таблиците от Access. Не променяйте режима, нека да си остане Table Preview. Моля, споделете какъв е резултатът при новия импорт?

  Веселина Ангелова:

  В нов файл импортирах таблиците от Accsess. Само в лист Sales by Clients, режим Table Preview е неактивен. Причината може ли да е, поради това, че тази табица е заявка.

  Димитринка Вълкова:

  Категорично не, това не е причина при импорт на заявка в Access, режим Table Preview да не е активен - тествайте с други заявки в Access. Така, виртуално, не мога да определя причината. Предполагам, че следвате точно стъпките в урока и импортирате данните от Access в data модела.