Базовата визуализация Table

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се създава нова визуализация Table в макета?
Избира се празно пространство в макета и след това се слага отметка за критерия.
Избира се data модела - Power Pivot --> Manage Data Model и след това се избира таблицата.
Най-напред се избира нов критерий, а след това излишните критерии се изтриват.
 
За критерия Оператор липсва обобщаваща функция Sum. Защо?
Критерият Оператор съдържа текстови данни
Избраната опция по подразбиране е "Да не се обобщава (Do Not Summarize)" и не може да се променя
Избраната опция по подразбиране е "Да се покажат елементите, за които няма данни (Show items with no data)" и не може да се променя
 
Как се променя подреждането на колоните във визуализацията Table?
В полето Fields
Във визуализацията Table
Не може да се променя 
 
Във визуализация Table може да избираме:
Шрифт и размер на шрифта
Шрифт и рамка 
Формат за числа и цвят на буквите