Как да избираме подходящи критерии за пивот таблицата. Моите 3 стъпки.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Междинен резултат в пивот таблицата се показва за:
Всички критерии в областта с изключение на последния (този най-отдолу в списъка)
Само за първия критерий (този най-отгоре) в областта
Само за критериите в областта Values
 
Междинен резултат в пивот таблицата се показва за критериите в областта на:
Rows и Columns
Само за Rows
Само за Columns
Само за Values

Въпроси и отговори

 • Защо като поставя field list "Дата" в Area "Columns" ....

  Диана Сарийска:

  Защо като поставя field list "Дата" в Area "Columns" не се показват автоматично месеци/дни, а се изписват всички дати от таблицата с изходни данни? Забелязала съм, че поле "Дата" се "цепи" на дни/месеци/години, ако при създаването на Pivot първо се постави "Дата" в определена Area.

  Димитринка Вълкова:

  Получава се от настройките за Excel. Вижте тук https://aula.bg/3772878

  Димитринка Вълкова:

  Зависи от настройките в Excel https://upload.aula.bg/screenshotff82db-1295e44d6.jpg

  Димитринка Вълкова:

  Проверете настройките на Excel. File --> Options --> Advanced и групата Data. Не трябва да има отметка.

  Кремена Гочева:

  Здравейте! В случай че не е в Advanced options на Ексел, къде другаде би могла да бъде групата Data и съответната опция. Благодаря!

  Димитринка Вълкова:

  Настройката е включена в Excel 2016. Проверете версията на Excel работите, в предишните версии тази настройка не е включена.

  Г Тонев:

  Пробвах от менюто за работа с пивот таблици. Избрах бутона INSERT/GROUP/GROUP FIELD. Появи се прозорче в което може да се избре начина за групирене на датите. Взема се предвид съставните полета на датата ( дд, мм, гггг,..)