Импорт на данни от интернет с Power Query

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Забележка

В интернет пространството данните често се променят и е напълно нормално събитие един и същи адрес във времето да променя стуктурата и данните, които съдържа. Но инструментите, които се използват за импорт остават сравнително постоянни за приложение.

Обърнете внимание!

Интернет адресът, използван във видео урока има ново съдържание:

https://www.bse-sofia.bg/en/?page=UnofficialMarketStatistics

Заявката не може да се обнови (Refresh Query) и ще получите съобщение за грешка.

За да изпълните упражнението самостоятелно, използвайте този интернет адрес: http://www.infostock.bg/infostock/control/exchangerates/bnb

Ще получите различни данни, но стъпките са едни и същи, когато импортирате данни с инструмента

New Query -- > From Other Sources --> From Web.

Тествайте и с други интернет адреси!

 

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се импортират в Excel данните от интернет с Power Query?
Като дефинирана таблица
Като пивот таблица