Функция Excel.Workbook

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се разделят аргументите във функция на Power Query
Със запетая
С точка и запетая
Зависи от регионалните настройки
 
Функция Excel.Workbook обединява външни екселски файлове. Колко аргумента има функцията?
Два - за валидна колона и заглавие
Един - за заглавие
Няма аргументи
 
Колона Content има стойност? 
Binary
Table
Value
 
Какво означава стойността Binary
Данни от файл
Данни от таблица
Данни от списък