Създаване на 3D текстови слой.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В следващите няколко урока ще видим как можем да направим лого анимация, като използваме "3d" възможностите на текстовия слой.
Ще се запознаем и с лампите в "after effects".
Ще разгледаме и още няколко нови ефекта.
Нека първо да направя нова композиция.
След това създавам нов текстови слой.
Това е нашето лого, което ще анимираме.
В панела "paragraph" имаме опции като в Word.
Може да настроим подравняването на текста спрямо слоя, разстоянието преди параграф и след параграф и още много други настройки за текста.
Текста ни ще бъде централно подравнен.
Скривам панела "paragraph".
Ако не виждате панела "paragraph", може да го пуснете от менюто "windows".
Ще превърна текстовия слой да бъде "3d" слой.
Появиха се допълнителни опции, чрез които може да местим слоя в дълбочина.
Сега ще анимираме текста в "3d" пространство.
От параметъра "animate" ще добавя опцията "position".
Параметър "position" има само две променливи и ни липсва третата.
Това е така, защото в момента той не се анимира в "3d" пространство, независимо, че текстът е избран да бъде "3d" слой.
За да можем да анимираме буквите и параметрите вътре пространство, трябва от опцията "animate" да изберем опцията "enable per-character 3d".
Иконката се промени стана на две малки кубчета.
И в опцията "position" се появи още един параметър.
Така вече станаха три параметъра.
При промяна на стойностите и задържан клавиша "shift" виждаме как буквите се придвижват в пространство към в дълбочина.
Ще изместя буквите назад и с опцията за "range selector" ще анимирам появяването на буквите.
Те ще се появят отзад на камерата и ще отиват към предишното си място.
Типа на формата ще бъде "ramp up".
Тези стойности ще ги сложа на 25%.
Параметърза за "offset" ще бъде -25%.
Слагам анимация на парметъра "offset".
Анимираме на 40 фрейм да се появяват буквите.
Нека да пусна анимацията.
Вижда се как буквите се придвижват в "3d" пространството.
Параметъра "slow" ще го сложа на 50%.
Така буквите ще се отидат по местата си по-плавно.
Ще преместя буквите отдолу, за да се появяват от по-ниско.
От "advance" опцийте на "range selector" ще изберем "randomize order", което ще накара буквите да се появят по различен начин, не в тази последователност, в която ги видяхме.
На тексат ще сложим "motion blur".
Така зглежда доста по-приятно.
Това е нашата основа за анимирането на логото.
След това ще видим как от един текст можем да добавим различни слоеве, които в последствие като променим текста интерактивно ще се променят и другите слоеве.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя опция на "Text layer"- a "включваме" възможността да анимираме всяка от буквите в 3D пространството ?
Enable per-character 3D
Просто трябва да "включим" 3D опцията на "layer"- a
Трябва да изпишем всяка буква в отделен "layer", който да направим 3D