Добавяне на стил на слой.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Това, което ми се иска да добавя към текста, но нека първо да скрия тези форми.
Ще добавим "outline", който ще помогне за четимостта на текста.
Как ще го направим това? Ще избера най-горният от текстовете.
И ще го дублирам.
Ще избера този под него, защото те са един и същ и са от едно и също място.
И на този слой ще добавя.
Нека първо оставим, само той да се вижда, а другите слоеве ще ги скрием.
И ще му добавим стил на слоя.
Как се добавя това? От менюто "layer", трябва да отидем в "layer styles".
Имаме доста различни опции.
Можем да добавим сянка, като тази сянка може да е и в самият слой.
Да сияе, илюзия за дебелина.
И няколко още настройки.
"stroke" ни предлага възможността да добавим контур по слоя.
Всички тези и стилове са почти същите, както е във "photoshop" стиловете на слоевете.
В случая ще избера "stroke".
Появи се нова опция в параметрите на слоя, на която пише "layer styles".
И вътре имаме две опции.
Едната е "blending options", което е основни настройки за смесване.
За момента няма да се сблъскваме с тях и няма да ги ползваме.
И имаме "stroke" това реално е стилът, който добавихме.
Както виждате, около слоя се появи този червен контур.
Сега ще променим цвета.
Имаме няколко опции за цвят.
"Blend mode" това е начина, по който ще се смесва контура с долните слоеве.
"Size" определя големината на контура.
А "opacity" е неговата плътност.
"Position" ни предлага варианти по какъв начин да се изгражда контура.
Дали да бъде изцяло извън слоя.
Дали да бъде изцяло вътре в слоя.
Или да бъде по средата на ръба.
Тоес 50% отвънка и 50% е вътре.
Ще избера "outside".
Сега ще видим как изглежда.
Може да променим текста на този слой, за да знаем, че той е с контур.
Ще натисна "enter".
И ще допиша: "text strokes".
Ще променим начина, по който се смесва този слой с долните.
ТОва ще го направя от меню "mode".
И ще избера "overlay".
Както виждате в момента нищо не се случва, защото съм избрал ето тази отметка.
И "after effects" взима настройките от слоевете в тази композиция.
В случая нас ни интересува да имаме само ръб.
И ще изключа опцията.
И както виждате малко се измести самият слой.
Това не е проблем, защото ще го направя малко по-голям.
За смесването ще трябва да изберем от "stroke" опциите, избираме "blend mode".
Нека да го сложим на "overlay".
Виждате по какъв начин се смесва.
Получава се този ефект, защото слоят вече не е "3D".
Той се наслагва един върху друг, спрямо подредбата на слоевете в композицията.
Но ние искаме този слой да се появи в последствие.
За това ще добавя една маска.
Ще задържа и ще избера "rectangle tool".
Ще направя маска на този слой.
Нека отидем малко по-напред и да наместим маската.
Ще избера да анимирам пътя на маската и ще се върна малко назад.
И в тази част ще преместим маската извън текста.
За следващите 1-2 фрейма ще изместим маската много бързо извън кадър.
Защото когато текстовете минават в тази част ще се вижда отново този ефект.
А ние не искаме да се вижда.
Мога малко да я омекотя.
Получаваме ето това появяване на маската.
Може да докоригираме е най-горният слой.
Можем да намалим малко силата.
За целта ще добавя "color correction" с "levels".
Малко ще усиля контраста.
Тоест ще намаля черното.
И ще върна ето тази стрелка, за да го потъмня.
Ще намалим някоя от лампите.
Ще се опитаме да ги настроим допълнително и да ги направим малко по-цветни.
Може би се получи прекалено.
Нека да вземем и тази лампа и да намалим нейният интензитет.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Откъде можем да добавим стил на даден слой ?
От Effects controls.
От "Layer" и след това Layer Styles.
От Animation менюто.