Връщане на обработен проект към Premiere

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Докъде бяхме стигнали? Нека сега да направим някои корекции по това, което си приготвихме в предния урок, а именно "export" от "premier".
Защо не виждаме видеото, да ето го тук долу е скрито.
Ето информацията, която ни помага като видеосигнал, къде се намираме.
Tова тук са ефектите.
може би Kакво искам да направя тук на този канал? Ще сложа реверб за гласа.
Не, всъщност няма да слагаме "reverb", а ще сложим един "hard limiter".
Тъй като нивото не е добро, не ми харесва.
Ще вдигна малко "input boost".
Нека да чуем сега.
Ефекта е добре и да кажем, че една подложна музика тук е необходима на това видео.
Избирам ефект "black coffee" беше подходяща.
зареждам нея и тук в мултитрак я подлагам.
Съответно можем да използваме този празен канал и да качим всичките тези звуци нагоре.
Как звучи? Тук имаме всички възможности, който до момента сме правили.
Да направим плавно влизане с "fade-in" или дори и автоматизация на плъзгачите.
Да наложим ефекти и така нататък.
Единственото, което не можем да направим, след като сме направили корекции е да ги запазим в този "xml" файл.
Той единствено оказва подредбата на файловете и кои са те.
Но не и самите корекции, които нанасяме в "Audition".
Ето ще ви покажа ако тръгна да затварям файла, избирайки кофата и искам да потвърдя запазването - "yes".
Веднага се отваря прозорец, в който "Audition" ми предлага да запазя работата си като сесия.
Сега няма да запазим сесия, тъй като не ми е необходима.
Искам тази работа, която сега направих...
Ако искате да запазите това и да продължите друг ден, или ви е важно от това, което правите, някой голям проект.
Разбира се запазвате сесията и продължавате.
Сега за нас е по-важно да върнем това творение в "Premier".
И това ще стане идвайки в мултитрак, оттук намираме "export to Adobe Premier Pro".
И подобен прозорец, с който се занимахме с предният урок.
Име на "xml" файл отново.
Място, като място се използва същата директория, в която дойдоха файловете от "Premier".
Аз бих предпочел да направя друга директория, "adobe audition" ето така, за да имам отделени файловете.
По този начин ще ми бъде по-лесно да отделя тези, които идват от пример и тези, които се връщат обратно.
"sample rate" настройваме оттук.
Имаме възможност, всеки един "steam" всеки един поток, да бъде експортнат отделно.
Всеки ден трак, което ни е удобно.
Можем да изберем и "mixdown" на всичките файлове като "mono/ stereo" или 5.
1 ако работим в "surround".
и опция за отваряне във "Premiere" Друга опция тука ако имахме създадени бъсове в тази сесия, можахме да експортнем и тях.
Сега избирам първата опция и отваряне в "premiere", след което "export".
Не съществува директорията, която посочих.
Дали искам да бъде създадена, искам.
Пресмята се звука, вижте колко бързо става, направо слънце.
И импортиране в "premiere".
Тук имаме въпрос Дали искаме на някоя от съществуващите писти, да бъде добавен звука.
Или на нов трак.
Избирам нов трак, за да не стане объркване И тук в тази секвенция, когато слезем надолу виждаме трите канала, които обработихме, които изпратихме от "Audition".
Ето ги трите канала.
Най-отгоре е видеото тъй като все пак "Premiere" се грижи за тази работа.
Разчитаме на видеото, което получихме в "Audition", то беше само за ориентация.
Истинското видео, което се предполага, че е и качествено, се пази в "Premiere" Ето тук на тези видео тракове.
То си е същото, единствено имаме към него добавни тезиканали.
И сега ако се върнем тук и дадем "mute" на оригиналния звук, можем да чуем това, което сме получили от "Audition".
По този начин звучи върнатия файл, с корекциите на "limiter", с подложената музика и каквито и да е други промени, които сме направили.
Тези файлове 1, 2 и 3 са вече обработените файлове от траковете на "audition".
Които са импортнати тук.
След всичките обмени напред-назад на файлове, ние имаме "pre-render" директорията с файловете от "Premiere" към "Audition" и още веднъж обратно върнатите файлове, отново "xml" файл.
Тук в тази директория трите трака.
И като последна стъпка ще запазя и тази сесия.
Ако имате желание да направите някоя корекция по нея или да я имате просто ето така "prerender.
xml".
Тази точка тук ще я направя на долна черта.
Тази сесия заедно с "prerender AА".
Всички тези файлове от тук най-вече "xml" файла, ще може да свалите под урока.
Ако разполагате с "Premiere" и имате желание да импортнете тези писти в него, а още по-добре ако повторите всичко показано от мен с ваши файлове.
С ваши монтажи.
Така ще се сблъскате директно с всички тези стъпки, които ви показах.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо да връщаме целия проект обратно в Premiere, не е ли достатъчно да импортираме миксдаунд (един миксиран звуков файл)?
Когато импортираме проекта в Premiere, можем да правим допълнителни корекции по канали, но винаги можем и да работим с един файл, ако предпочитаме
Веднъж експортнат от Premiere, не можем да продължим работа, докато не го импортнем обратно
Audition не може да миксира към един файл, когато сесията е импортирана от Premiere