Допълнения към урока
Учебна програма Аудио обработка с Audition
1. Запознаване с интерфейса