Групи и работа с клипове в мултитрак

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Да се върнем към мултитрак.
Искам да ви разкажа за още някои от хитринките на неговите дебри.
И за да не бъде излишно поетичен, ще побързам да заредя "multi final".
Сесията, която по-рано направихме заедно.
Ако я нямате на разположение може да я свалите под урока.
Заедно с "with music" и "audio3 final" Нека да чуем, за да си припомним, какво правихме.
Бяхме подредили простиранията в този "audio3 final" по друг начин.
Идеята, с която ви ги показвам сега е, когато сме направили нещо като синхронизация например и ни е важно да запазим това място, тъй като ни се налага да работим още по сесията.
Тук в прозорец "properties" едни настройки, които ще ни бъдат удобни.
Какво трябва да знаем преди това? Важно е ако сме избрали на фокус канала или където и да е по мултитрак сесията.
Имаме настройки в този прозорец "properties" за самата мултитрак сесия.
Ако изберем файл, автоматично в същия прозорец се появява информация за файла.
Ето тук горе имаме неговата позиция.
Къде започва, кога свършва, колко е дълъг? Дори оттук можем да променяме неговата позиция.
или продължителност.
Но нека да се насочим към тази част, където имаме нещо друго интересно, А именно "locking time".
Заключвайки по този начин клипа във времето, не можем да направим грешка и да го преместим, наляво или надясно във времето и да развалим синхрона между тези два клипа.
Това е единия начин, по който можем да се подсигурим.
Другият начин е да използваме групи.
Ако селектирам повече от един клип, това заключване във времето вече не е активно, трябва един по един да ги избирам, за да им давам тази команда.
Групите ще ни помогнат, когато избера няколко клипа кликвийки с мишката, задържайки и влачейки надясно.
Така съм направил селекция на тези три клипа.
Сега в меню "clip, groups, group clips", първа група на тези три клипа.
Във всеки един момент, когато хвана който и да е от тях и тръгна да го местя, дали встрани във времето или по други пътеки, той веднага води със себе си останалите клипове.
Мога да селектираме и тези трите, всъщност тези двата.
С комбинацията "ctrl-g" правя друга група, виждате как цветовете в тези групи се променят.
Всяка група има собствен цвят.
и ако сега избира "ctrl-g", за да премахна групата и направо нова група заедно с този файл.
Ще имам нов цвят.
Ето я и малката иконка, която ми показва, че имам група.
А ако искам да изключа само един клип от тази група, трябва да избера, с кликване отгоре, фокуса на самия клип в групата се променя.
Например избирайки този горе, идвам отново в "clip, groups, remove focus clip from group" Така само този избран клип е изваден от групата, а тя остава, както беше направена.
Каква е идеята? Ето така мога да избера двете и да направя с "ctrl-g" в една обща група, между предишните две.
Но сега ако избера отново всички клипове, цялата група и избера де-групиране, отново с "ctrl-g", няма да се върнат двете предишни групи.
А ще се откачат клиповете един от друг.
Какво в практиката ни помага това? След като сме направили тази група и искаме, ще използвам някой от тези файлове да вмъкнем тук, просто хващаме този и всичко останало се движи заедно.
Сигурни сме, че няма да изпуснем селекцията някъде.
Взимаме този файл и го поставяме тук, след което можем да върнем, така групата винаги върви заедно.
По този начин различни инструменти или други части от нашият мултитрак можем да групираме и да сме сигурни, че те са заедно.
Ще изключа тази група и ще направя две други.
Когато се върна тук в меню "clip, groups" имам "suspend groups" като опция.
"ctrl,+shift+g" изключва работата на групите временно, без да откача файловеедин от друг.
Сега мога да вместя тези файлове от групата, по различни канали или встрани във времето.
И когато преценя, че съм свършил работата, да върна обратно избирайки "suspend groups".
да върна обратно групите в действие.
И така мога да продължа работа с групите занапред.
Този клип ще преместят тук.
Така силите реки двете групи ще върна файловете, за да ви покажа, на този клип мога да избера от меню "properties" "mute" по тозиначин го изключвам само него.
Останалата част от пистата е активна.
Така той няма да ни пречи, виждате става сив.
Иконката тук също се променя.
А освен това мога да сменя самия цвят на клипа, когато той не е в "mute" режим.
Мога да си избера индивидуален цвят.
За предпочитане, за по-лесно намиране и открояване.
Не по-малко важно е командата "clip gain", мога да променя "gain" на самия клип.
Това веднага ще се вижда тук долу, като промяна +15 децибела.
Независимо от самото ниво на пистата.
Независимо от "automation", който имаме и така нататък.
Можем да променим всеки клип отделно.
Когато върна на 0 тази индикация тук изчезва.
Сега ще избера "mute" на този клип.
Също така ще дам, на последния "locking time", за да не може да мърда.
Когато имаме заключен във времето клип можем да променяме неговата стартова позиция и крайната.
Но той остава синхронизиран като позиция във времето.
Дори да добавяме отпред, отзад или да режем от неговата продължителност, сме сигурни, че няма да загубим синхрона на неговото възпроизвеждане във времето.
След като направих тези корекции по тази сесия, ще я запазя и ще добавя под урока, за да можете и вие да я свалите и да сравните с вашата работа.
Ще се казва "lock group".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато групираме клипове:
обединяваме ефектите, наложени върху тях
запазваме съотношението помежду им като позиция във времето
изравняваме амплитудата помежду им