Създаване на темплейт

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Още в началото, когато започнахме да работим с мултитрак обързахме внимание на темплейтите.
А сега нека да си направим и един наш.
Какво правим като за начало? Кликвам тук върху мултитрак и започваме отзад напред.
Първо ще ви покажа, как да изтриете един "template".
Измежду всичките има един "pep" при мен поне, при вас няма да го намерите.
Зз го създадох, за да мога да го изтрия.
Ето така с бутон кофа, вдясно от темплейта, той е изтрит.
По същият начин може да изтрием и някой от останалите.
Връщам се във вариант "none", защото тогава имам достъп до "sample rate" и останалите настройки.
В нашият "template" искам да съм сигурен, че съм ги избрал правилно.
Ще записваме "CD" да кажем, оставяме "sample rate" 44 100, "bit depth" го избираме 32 и ще работим "stereo".
В случая името на сесията няма значение, тъй като ще запазваме "template" от нея, а не самата сесия.
Затова потвърждавам с окей.
Както си спомняте, а може би не си спомняте, сега ще ви припомня.
Имаме 6 канала по подразбиране, но аз искам да работя с 4.
Затова с "ctrl, alt, backspace" изтривам тези два канала.
Остават ми от първи до четвърти и първият го именувам "glas" Но този "glas" искам да има еквалайзер, който...
по-скоро не еквалайзер.
Този "template", който приготвяме е ако не си налага да записваме повтарящи се да кажем рекламни анонси или някакво обработка на предаване телевизионно, в което имаме повтарящи се музика, глас, отделни канали и всеки път започваме от едно и също състояние, за да не настройваме програмата, предварително правим тези корекции.
Които се надявам и вие да повтаряте с мен.
В този първи канал, където ще е гласа ще оставим еквалайзера изключен.
Но в ефектите ще заредим един "reverb", който ще предпочетем да бъде по-лек студио реверб.
Няма да нанасям корекции по него.
Задаваме, че имаме, нека да бъде "glas vodesht".
Ще кажем така, също може да е радиопредаване, няма значение.
Тук ще изберем "fon" Преди това ще има "diktor" и тук ще изберем "fon" за фоновата музика да кажем.
Както и на последния канал "effects".
Тъй като ефектите ще използваме по-често, завършвам ефектите на трета позиция и "fon" нека да стане "fonova muzika".
Kакво ще използвам сега? На водещия ще има "reverb".
"diktor" ще използваме еквалайзер върху неговият глас.
Затова оттук ще си викна например някой от тези, които предварително сме създали.
Ето тук има един "dovolen", който е да кажем някакъв такъв условен, ще го активирам.
Отново повтарям, правим "template", който ще използваме за удобство.
Не държим толкова на конкретните корекции.
Вие може да си направите такива, които за вашите нужди са точни, сега не търсим това.
В канала на ефектите ще избера да бъдат на 100% в десния канал, както и фоновата музика.
Ще се върна и нашият "diktor" и гласа на водещия ще изпрати в ляво.
По този начин на изхода отново ще имаме разделен сигнал.
Един път ефектите и един път ефектите заедно с новата музика в дясно.
А гласовете на водещия и на диктора отляво.
Това би могло да помогне при излъчване например, допълнително смесване между двата канала.
Но не бива да забравяме, че все пак ще имаме моносигнали.
Това са детайли, върху които отново не наблягам.
Важно е технически да можем да го изпълним.
И вече сме готови да запазим нашия "template".
Идвам тук в "mixer".
Да кажем, че ефектите по принцип са ни силни, затова избирам канала да бъде на -20.
След което преглеждам сендове няма да използваме.
имаме един ефект на гласа.
Имаме еквалайзер, който не се вижда.
Това е наше темплейт, с който ние ще започваме работа.
След което идваме във "file", избираме "export" и тук долу "session as template".
По този начин запомняме всичките тези настройки.
Питани сме, как да ги кръстим, ще изберем "predavane", Окей.
И сега ще затворя този темплейт, без да го запазвам.
Избирам "delete" На въпроса дали да бъде запазен давам "не".
След което, при създаване на нов "multitrack session", от падащото меню на "template" можем да изберем нашето предаване.
Виждаме настройките, които ние му дадохме и при потвърждаване, видяхте от празен екран ние получаваме тези настройки, които досега сме създали като имена, като подредба, като рутиране на каналите и дори като сила на всеки канал.
Панорамите и така нататък.
А сега повторете стъпка по стъпка това, което видяхте и създайте вашият темплейт, ще ни бъде необходим занапред.

 

Забележка

По подразбиране файловете на създадените темплейти се съхраняват в: C:\users\public\documents\adobe\audition\5.0\session templates там можете да поставите и файлът predavane.sesx, който създадох аз в този урок ако имате нужда от помощ или за сравнение.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Не можем да създаваме празни канали в темплейта, трябва задължително да променим нещо в тях.
правилно, това е важно условие
грешно, такава е идеята на темплейта - да имаме предварителна заготовка
можем да създаваме максимално един празен канал