Настройване на работното пространство, прослушване и селекция

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще ви покажа практически, как се работи с файл.
Най основните функции, които са ни необходими, като начало.
Нека заредим файлът, който е прибавен към урока - "audio1".
Кликвам два пъти върху него и той се зарежда в работния прозорец.
Сега ще имаме възможност да си поиграем с прозорците, около него.
Помощните прозорци.
Например, за да бъде по-удобна работата и да имаме по-голямо пространство за работа върху самият звук.
Можем да увеличим прозореца, в който се намира нашият аудиофайл а именно: задържана мишката тук, между прозорците и ни се появява възможност за влачене встрани.
Така уголемяваме.
Това е един от вариантите.
Другият вариант е да затворим изцяло тези прозорци или да ги пренаредим, така че да бъде по-удобна работата, която извършваме в момента.
Например "media browser" и заредените файлове в момента, леко се дублират като информация.
Единият вариант е да хванем този прозорец, този "tab" и да го качим горе при "files".
Появява ни се синьо прозорче, ако пуснем тук прозореца той ще застане като таб, зад "files".
Ако го върнем обратно и го поставим в горната част на прозореца, той разделя съществуващите прозорци и го поставям наравно.
Друг вариант е в ляво.
Ето тук се появи съответно "media browser" до "files".
А също удобно опция е, идвайки в най-левият край на прозореца, се появява дълга зелена, прозрачно зелена ивица.
Пускайки таба тук, той ще изпълни цялата половина от екрана в лявата му част.
Също имаме възможност да променяме прозорците.
С хитовете до името на таба затваряме прозорците.
В таб "history" се изреждат последните манипулации, които правим върху файла.
А видео в момента не ни е необходим, тъй като работим със самостоятелен аудио файл, така че ще го затворим.
Сега можем да преместим този прозорец в ляво, тъй като ще работим върху аудиофайла.
Някои от основните функции с мишката са определяне на позицията, от която стартира плейбека, а именно с кликване върху самият файл.
Виждате червеният курсор, който се мести.
Това е позицията откъдето, когато натиснем "play" или съответно "space" от клавиатурата, ще започне да се възпроизвежда файла.
За по-бърза работа с клавишите от клавиатурата или бутоните долу под звука, можем да преместим курсора в началото на файла или в края му.
Същото се случва с клавиш "home" и "end".
Бутоните под файла са "play", който се дублира от клавиатурата със "space".
Преместване на стрелката на максимално в ляво или до маркер, което ще ви покажа след малко.
С този бутон превъртане назад, превъртане напред и преместване на курсора в дясно, до края на файла или до маркер.
Червеният бутон подсказва с вида си, че става въпрос за запис.
В бутона "loop playback" означаваме, че искаме плейбека да не спира когато стигне до крайната точка да започна отначало.
Сега ще ви покажа, как се прави селекция.
Тя ще ни бъде необходима, когато искаме да работим с дадена част от файла.
Много просто се получава, като левият бутон на мишката бъде задържан и с влачене настрани надясно или съответно наляво, можем да ограничим, колкото ни е необходимо.
За "loop playback" избирам кратко парченце, което е от 6 секунди много са, правим ги на 3 и демонстрирам при натиснат бутон "loop playback", какво се случва.
Възпроизвеждането не спира, започва отначало.
В дадени ситуации това е полезно.
А тук намираме и "skip selection", който бутон прескача селекцията, която сме направили.
Това е удобно преди изтриване на дадена част да бъдем сигурни, че това е нужното парченце, което искаме да махнем.
Ето как звучи.
Във всеки момент, кликвайки върху файла селекцията се нулира.
Кликвайки 2 пъти върху видимата част получаваме цялостна селекция.

 

Музика: http://purple-planet.com