Повишаване и регулиане на нивото с "Gain"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като се научихме, как да определяме височината на звука на целия файл, чрез команда "normalize".
И имахме опит няколко пъти с командата "faith".
Нека ви покажа сега, как да правим обратното.
Да увеличаваме на определени места звука в нашият файл, както ни е необходимо.
Отиваме в меню "effects - amplitude and compression", "gain envelope".
Тука виждаме една графика, което аз съм създал.
Връщам се в режим "default".
Удобно е да видите, как се случва, когато правите нещо и не го изпълните.
Някакви корекции например и затвори прозореца.
Щом върна след време, отново в същата команда.
Помни се това, което съм направил, тук в "custom preset".
Най-лесно да се върнем до начина, по който програмата ни предлага е да изберем присет "default".
Той е неутрален.
От другите присети мога да избера "+3dB hard bump".
Това ще се изобрази като черта върху файла.
Да не ви подвежда, че промяната се извършва само върху левия канал.
Взимаме предвид цялата височина на графиката и двата канала, като най-долу е минус безкрайност, а нагоре сега ще ви покажа като избера, където и да е по кривата кликвайки.
Мога да променя, ето нагоре отиваме към +15 децибела, което е максимума.
А надолу слизаме до минус безкрайност.
От нулевата позиция, която е "default" ето тук във всеки един момент да изберем добавяйки точки, кликвайте върху жълтата черта.
Добавям точка, връщам обратно на 0 децибела и отново в началото 0 децибела.
След това силно начало преценявам, че искам моето ниво плавно да се вдигне нагоре, но тези прави ъгли ще се отразят и на звука, затова избирам "spline curves", коeто заобля и плавно прави корекциите, които нанасям.
Тук искам до 5 децибела, тази точка ще изравня също на 5 децибела.
Графиката, която виждаме ще бъде усилването, което се налага върху файла.
Ако искаме по-рязко да се получи прехода, можем да приближим двете точки една към друга.
Това е максималната рязкост, с която ще се върне обратно звука към 0.
Така ще ги придвижа на празното пространство.
Ще прекаля с усилването за целта на демонстрацията, за да бъде по-очевидно след като изпълня тези корекции.
Преди да ги изпълня можем да направим "preview", натискайки "Play".
Да чуем това "preview".
днешно време Долу, в "level" метъра мога във всеки момент да проверя.
Вече клип навън в червеното, но така или иначе за целта на упражнението ще прескочим този факт.
Можем да активираме и да изключваме корекциите във всеки момент.
така звучи нашият файл преди и драстичната промяна след корекциите които направихме.
Потвърждавам и тук дори програмата ни показва, как сме навлезнали над нивото на нулата, но така или иначе това беше търсеният ефект.
Ако си спомняте в началото нивото беше същото и тук драстичното вдигане нагоре, след което връщането надолу.
По този начин можем да използваме динамична промяна на нивата - плавна или остра в дадени ситуации, когато ни е необходимо.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е разликата между увеличаване на нивото с "Amplify" и "Gain Envelope"?
с "Amplify" можем да увеличим константно от начало до край, докато при "Gain Envelope" можем да използваме крива, с която нивото да варира
няма разлика
това са двете имена на една и съща команда, извикана от различни менюта