"Хитрото" триене - ripple delete

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Една от любимите ми команди, не само в "Audition", по-скоро в "Premier", когато работя.
Е "ripple delete".
Намираме командата с десния клик.
Какво ни позволява това? Ако се опитам да го преведа - "вълнисто изтриване".
Можем да го използваме, за да изтрием празно пространство, а можем и да изберем някои други настройки при самото триене.
Дори ако обърнете внимание, "delete" тук нямаме.
Но в "ripple delete" сега, когато нямаме селекция, можем да изберем "gap".
Което изтрива празното пространство между двете парчета, който имахме тук.
По този начин сме сигурни, че няма и милисекунда дупка.
А клиповете са абсолютно залепени един до друг.
По-ценно е когато искаме да приближим всички клипове, за да не се налага да селектираме тези.
А още повече това е валидно, когато...
На тази писта да кажем, копирам и поставям този файл Представете си до края имаме още наредени файлове.
Сега искам да събера тази тишина тук, да я няма.
Обаче трябва да мина назад по всички клипове, да избера група или да ги селектирам.
Което е от една страна неудобно, от друга ако не внимаваме, може да стане грешки и да пропуснем някои от клиповете.
Най-сигурно е като сме избрали "time selection tool", идвам на тази позиция и правя селекция дотук.
В празното пространство допълнително мога да долепя така Внимавам да не захапя от клипа.
Така когато съм сигурен, че съм избрал само тишината, с десен клик "ripple delete", имаме "time selection in all tracks".
Което ще рече избраното време, избраният период от време във всички писти.
Когато потвърдя, получавам долепянето.
Тази селекция, която бяхме направили е изтрита и всичко от този момент назад, запазва своя синхрон, едно към друго.
Изрязвайки тази дупка тук.
Отделно можем ако искаме, само да доближим тези два файла.
Без долния да ни интересува.
Правим отново селекция, като сега забелязвате по-светло сиво е тази писта.
В "ripple delete" имаме "time selection in selected track", само избраната писта и назад всичко в нея също се събира.
Което не е същото ако просто съберем този клип наляво.
Съгласни сте, че разликата в този случай е преместването само на един клип.
А при изтриването с "ripple delete", цялата писта всички клипове назад се преместват.
Освен това можем да изберем, ще увелича тук тази тишина, която имаме в двата клипа искаме да бъде изтрита.
Но без да засяга горният клип, защото тук в негово имаме някакво съдържание, което ни трябва.
Какво можем да направим? Правим отново селекция във времето и в момента имаме селекция на този клип тук.
Със задържане на "ctrl" правя селекция в двата клипа, а този горе остава неселектиран.
С десен клик, тук вече "ripple delete" си промени позицията.
Имаме други опции.
С "ripple delete" мога да избера "time selection in selected clip".
Изтривам избраната във времето продължителност, от преди малко.
Да премахнем селекцията.
Само в тези два клипа, които бяхме избрали, а този горе остава непроменен.
По същият начин мога да избера само тази селекция тук, тъй като кликнах върху клипа той автоматично е селектиран.
С десен клик "ripple delete, time selection in selected clips, Отрязвам това парче в клипа, без да засягам надолу останалите писти.
Шорткътите съответно са "shift+backspace" за избрани клипове.
За времето в избраните клипове "alt+backspace".
За всички тракове без значение селектирани или не, "ctrl+shift+backspace".
А за "time selection in selected track", за избраната нямаме към момента.
Може да си добавите по желание сами.
Ще намаля малко, за да ви покажа последното неразгледано в "ripple delete", десен клик.
"ripple delete", след като съм избрала един клип, "delected clip" само това е активно.
В този момент само избраният клип беше изтрит, празното място от него също беше изтрито.
Сега ще ви демонстрирам като, ето така да се вижда и назад в самият канал.
Ако с "delete" изтрия само този клип си запазваме празното място на неговата позиция.
А избирайки десен клик "ripple delete, selected clips" или "shift+backspace".
Тогава изтритият клип, заедно с празното място изчезват и всичко надясно от него се събира в това пространство.
Ето още веднъж.
Виждате, как назад пистата продължава да се събира към този момент.
Това са още от хубавите инструменти, които ни помагат за работа в ""Audition".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е клавишната комбинация за ripplr delete на всичките писти?
Ctrl+Delete
Shift+Delete
Ctrl+Shift+Backspace