Диагностика

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Не сме разгледали едно цяло меню от ефектите.
Преди да ви кажа кое е то ще заредим "ogun bii" като файл.
Да преминем към "effects, diagnostics".
Tук имаме няколко опции, които освен от тази позиция са достъпни от "window, diagnostics".
Aбсолютно идентично меню.
Ще уголемя този прозорец, за да наблегнем на настройките в него.
Имаме варианти за "DeClicker", който хваща кликове, "DeClipper" също така.
"mark audio" ни позволява да изберем по определени критерии части от файла да ни бъдат показани.
Например сигнал, който е над минус 48 децибела.
За повече от хиляда мили секунди, "find levels" програмата намира тези места с бутон "scan".
и ги показва тук долу.
Като стартова и крайна секунда.
И кликнете върху тях можем да видим, за коя от тях става дума.
Най-интересно става, когато дойдем в "delete silence".
Преди да демонстрирам, как работи "delete", ще ви пусна да си припомните "ogun bii" с неговите паузи тук между изреченията.
Това е идеален файл за демонстрация на "delete silence".
Дори използваме присет "speed of the lecture", което ще рече забързване на лекцията.
Когато има много такива паузи "audition" ще намери за нас ползите, пак по определени критерии.
Сигнал под минус 52 децибела за определено време, над минус 45 отново за определено време.
Избирам "scan" и тук долу в прозореца имаме всички тези паузи, отговарящи на критериите.
А с лупичката тук можем да увеличим до мястото, на което се намира паузата и да го прегледаме бързо.
Кликвайки махам лупата, за да виждам отново целия файл.
С бутон "delete" можем една по една да ги трием.
Ако кликнете два пъти върху файла също трием тази пауза.
А "delete all" избира автоматично всички и ги изтрива.
Сега всъщност ще върна назад тази команда, за да погледнем, че нашият файл е с продължителност, махам селекцията с продължителност 52 секунди и 88,1 стотни.
Сега ще изтрия всичко от тези селекции.
49 секунди, цели 3 секунди разлика, само от изтриването на тези тишни.
Ако има по-дълга лекция и по-големи паузи съответно, ще бъде по-драстична тази промяна в продължителността.
Това все пак са около 3% грубо казано, не е малко.
Имаме и други пресети, "Just keep the fun parts", това е интересно - да запазим забавните места, остави само забавните места.
При сканиране ми се струва, че го прави произволно тук.
Защо не, нека изтрием всички направени селекции от програмата и да чуем дали наистина ще запази само веселите места.
рибена чорба шаран Няколко пъти сме го слушали че наистина това е най-ценното и забавното от този файл.
Така работят тези опции тук, които са един вид ефекти, дори както чухте току-що.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо да разчитам на програмата за откриване на паузи (тишина), когато и сам мога да ги намеря?
Няма друг начин за намиране на тишина в запис
Програмата открива нива, които не могат да бъдат намерени ръчно
При голяма продължителност на файла (пресконференция от 90 минути например)