Основни принципи за работа с файл

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека сега продължим с опознаването на основния изглед на "adobe audition".
Други и удобни бързи бутони са тези за увеличаване на графиката.
Виждате, когато увеличаваме графиката се променя и в дясно индикацията, за нивото в децибели.
Със следващия бутон правим така наречения "zoom in", което се дублира от клавиатурата с плюс и минус.
Лупичката с минус върху нея, връща обратно целия файл от работния прозорец Когато имаме селекция, лапичките в дясно ни дават възможност да увеличим до началото на селекцията.
Да увеличим към края на селекцията или да ограничим селекцията на цял екран.
Отново с лупата с минус, се връщаме до изходна позиция.
Друг ключов момент в програмата е когато имаме селекция и изберем да приложим ефект или филтър, промяната се случва върху селекцията.
Сега ще ви покажа с бутона за сила, който е постоянно активен в средата на екрана, можем бързо да намалим или увеличим в даден момент нивото на звука.
Така се получават промените в селекция.
В момента програмата изпълни корекцията и изписа в историята на промените, какво се е случило.
С "ctrl+z" можем да върнем стъпка назад.
Същото се случва и от меню "edit - undo".
Когато нямаме селекция и направим промяната на звука, тя се извършва върху целия файл.
Когато имаме...
изчакваме да бъде изпълнено.
Когато имаме увеличение в графиката.
Горе също имаме индикация, в коя част от файла, цялата дължина е файла от начало до край.
А тук по-сивата част всъщност е чиста, която ние виждаме.
Друг удобен вариант за увеличаване е с влачене на мишката в горната част.
Ако в тази ситуация направим корекция, въпреки че виждаме само тази част от екрана, важно е да имаме предвид, че корекцията се извършва върху целия файл.
Ако искаме да извършим корекция само в тази част на файла, с кликване 2 пъти правим селекция на честта, която се вижда.
Тук горе също можем да видим, как се случва това на фона на целия файл.
Селекцията е само в тази област.
В ляво и в дясно няма да се получи корекция.
Демонстрирам, как се случва това.
Във всеки един момент можем да се върнем назад и с бутон дали да изтрием нанесените корекции, ако преценим, че не ни удовлетворяват и искам да започнем отначало.
В дясно виждаме двете пътеки, върху които работим.
В случая файла е "stereo".
Ако работи с моно файл, пътеката ще бъде само една.
Можем да изключим левия канал и да правим корекции само върху десния.
Същото се случва и с десния канал.
С повторно натискане на буквичката на канала, той се активира отново.
Нека направим няколко маркера.
За целта избирам мястото, където искам да направя маркер и натискам клавиш "М".
Веднага е създаден маркер на тази позиция.
След което избирам да сложа на тази позиция още един и отгоре виждате маркер 1 маркер 2.
В "Windows", "markers" или клавишна комбинация "alt+8".
Отваря се прозорец, в който можем с двойно кликване върху името на маркера, да преместим курсора на това място.
Сега са активни и стрелките, които показах в началото.
преместват от точка на маркер до точка на маркер, или докрайна и начална позиция.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой е най-лесният начин за създаване на селекция?
с двойно натискане на десния бутон на мишката
Ctrl+Alt+S
с ляв клик и влачене на курсора до желана крайна точка