История на командите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Историята на задачите, които сме приложили върху нашите аудио файлове е на ход в този урок.
На езика на програмата "history".
Панела с историята се намира тук долу, вляво.
в "workspace default" Нека да го извлачим по-горе, за да имаме поглед върху всичко, което се случва в него.
Сега ще приложа върху файла някои корекции от тези, които напоследък учихме.
Без да задълбавам в техната настройки.
Искам да имам история в панела на командите, които съм приложил.
След това можем да направим намаляване, да изтрием тишина.
Също да копираме даден звук.
Всяка една стъпка се записва в този "history" панел.
Винаги можем да се върнем назад с "undo" или "ctrl+z", още веднъж "ctrl+z".
Което се илюстрира в историята.
Можем с мишката да прескочим, дори чак до самото начало, когато сме отворили файла и с натискане на този бутон, тази кофа да изтрием цялата история дотук.
Като разликата между "ctrl+z" и използването на кофа е, че връщайки с "ctrl+z" преди да съм нанесъл следваща промяна по файла мога да повторя напред до позицията, до която съм стигнал.
Но веднъж изтрито с кофта, няма как да бъде върнато, дори натискайки "ctrl+z".
Единствено ако това е последната команда, която сме изпълнили спасението е да изберем "repeat last command", но ако изтрием три команди по този начин, отново имаме "amplify" и толкова, не можем да възстановим другите команди.
Имаме самоедна стъпка.
Също така ако сме дошли до "DeEsser" и в този момент решим, че тук искаме да изтрия това парче.
Oстаналите прескочени команди, които бяхме върнали, вече не са активни и не можем да използваме.
Дори с връщане на "ctrl+z", тях вече не можем да извикаме.
Предимството в "audition" е, когато работим с два файла и правим корекции по тях.
Историята на всеки един се записва индивидуално.
Ето тук имаме "fade-out", а в този имаме нещата, които сме приложили на него.
Ако сте работили с "premier" най-вероятно ви е направо впечатление разликата, че там каквото се прилага върху файловете е с една история.
Тук имаме история на командите за всеки файл отделно.
А освен връщане назад в предишните операции можем да повтаряме дадена операция, както разгледахме "repeat last command".
Нека сега да го приложи в действие.
+ децибел и половина давам като команда на тази селекция и мога да използвам "repeat last command" "ctrl+r" ако имам нужда по-често да повтарям тази операция.
Например тук "ctrl+r", отново "ctrl+r", предпочитам да използвам кратките клавиши.
Ако на вас ви е удобно може да използвате и менюто.
Разликата между историята, която се помни за всеки файл и повтарящата се команда "repeat last command" е че, идвайки върху файла, където за последно сме изтрили аудио, командата отново е "amplify".
Тази която прилагахме до момента.
Историята назад се помни за всеки файл отделно, но повтарянето на последната команда е обща за всички файлове, с които работийм.
Самата програма я помни.
Последно по темата.
Ако върна една стъпка назад с "undo" в менюто ми се дава възможност да повторя последното "undo".
А отделно "repeat last command" ми дава възможност да повторя последната изпълнена команда, независимо от това, какво съм върнал назад като стъпки.
Тъй като "history" се помни във временен файл в програмата.
Ако затворим работния файл и всичко, което сме направили по него, като "history" изчезва.
Ако го запазим и след това отворим наново файла, няма да имаме тази информация за по-нататъшна употреба.
Вярвам че това, което научихте сега, ще бъде полезно във вашата работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
След затваряне на файл, историята на нанесените корекции се пази в програмата за по-нататъшна употреба ?
грешно, след затваряне на файла или програмата, историята не се пази
точно така
да, но максимално до 20 команди