Разтегляне и събиране във времето (stretch ефект)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Да пристъпим към още един от любимите ми ефекти, който често ми е влизал в употреба преди време.
Сега влизам в "effects" и от "time and pitch" избирам "stretch and pitch".
Файла, с който ще работя е "vodest.
wav".
С него ще ви демонстрирам, може да използвате всякакъв глас е удобно за тази демонстрация и с музика можем да работим.
Но в гласа е най-забавно и най-отчетливо.
Какво ни предлага този ефект? "stretch and pitch" променя нотното звучене, което в предишният урок разгледахме.
Като стъпка, като тоналност и като разтегляне във времето.
Което е по-ценното в случая.
В момента 25 секунди е оригиналния файл.
Можем да го направим на 20:00 секунди.
Тези пет секунди ще звучат по следния начин...
Първо да го направим без корекцията.
Ето така, нека чуем.
Това ви е познато и да се върнем към ефекта.
Така променяме гласа, можем да го използваме за замаскиране, за да не се познае даден глас.
Ако искаме да звучи по-смешно.
От този бутон можем да заключим продължителността, спрямо "pitch", коeто използваме, или да ги отключим, да можем независимо да работим с тях.
Eто така.
С промяната в продължителността и в "pitch" можем да правим много корекции.
Също така да ги заключим помежду им.
Програмата се старае винаги да изравни и да ни представи нещо, което отчетливо се чува като резултат.
Докато изключвайки тези две зависимости тук, получаваме свободата да омажем файла, както намерим за добре.
А тук горе, в самият прозорец на ефекта може да изберете алгоритъма, по който да се случват промените.
Дали да бъде"iZotope Radius", който e на дадена външнa фирма или на самият "Audition".
А също тук се променят и възможностите за корекции.
Колко да бъде прецизен ефекта също можем да изберем.
Съответно ресурса като обработка и като време се увеличава.
Използваме "high" в момента, а когато сме в режим на алгоритъмът на "Audition", можем да изберем дали като процент да бъде водещо.
Aвтоматично вижда отгоре се променя и продължителността.
Стъпката, с която променяме полутоновете, с които променяме.
4 плутона надолу, или пък още една допълнителна, финална стъпка на преместването можем да променим.
Нека да чуем.
Ще намаля селекцията, но преди това ще затворя.
На по-кратко, за да не слушаме целия файл от начало до край.
Сега ще започнем от -6 полутона до 0 е добре.
започва от минус 6 apolena И чувате, как началото на селекцията започва от -6 полутона и края завършва на указаното, по този начин можем да направим по-драстично, по-рязко връщане до нормалното ниво.
Като ефект разбира се.
Може би по-често срещано е обратното, от 0 към забързване.
Скоростта на изговаряне се запазва същата, но се чуват като едно забързване.
Нека да го демонстрирам с музика.
Ще ви пусна малко от "Simon Says" да чуем, как ще звучи.
Дори една весела мелодия може да стане груба и драматична, използвайки този ефект.
Сега се връщам обратно на "vodest" и тук ще заключа началната и крайната позиции.
С това заключвам всички показатели.
Имам единствено достъпна продължителността и полутоновете.
Те са в пропорция, така че, който и от двата да използвам за промяна, другия ще го следва.
Мисля, че това е достатъчно за "strech and pitch" ефекта.