Работа с фейд и кросфейд (fade)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Всеки файл в мултитрак режим, освен фейд в начало и в края, има и команда за фейд в средата ?
грешно, фейдът е само в началото и в края
правилно
в мултитрак командата фейд не е активна изобщо