Разтегляне и свиване във времето (мултитрак)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Заредил съм един мултитрак "session" файл, който се казва "stretch".
Имате го под урока.
В него съм вкарал "radio final".
Парчето, което изгубихме заедно като начало на радиопредаване.
Какво можем да направим в този урок с него? Ще избера прозорец "properties", след което ще посоча файла на който искам да виждам "properties".
Спомняте си надявам се, имаме настройки за начало, за край, за цвят, "gain", заключване, "mute" на клипа.
Но тук най-долу се крие "stretch".
По принцип така седи менюто, прибрано.
Така се вижда цялото.
Зз съм го натиснал преди това и то седи така.
Да пристъпим към действие.
"mode off" е изключен "stretch" ефект, а избирайки "realtime" или "rendered high quality", можем да настроим едно разтягане и съответно събиране на файла, който сме избрали.
Във времето като продължителност.
Сега ще избера "realtime", за да използвам по-бързо демонстрацията, която искам да направя.
А "rendered" е за по-високо качество, когато предпочитате наистина да имате качествен файл.
Използвате "high quality".
Трябва да се изчаква да се пресмята, това е разликата.
След като избрах "real time" се появява едно часовниче, нека да увеличим.
Прилича на хронометър, отколкото на часовник.
Показва ни, че в момента нашият файл е на 100%, но и можем да намалим тази процентна относителност.
на файла като в ляво наблюдаваме продължителността, тя също се променя на 100%.
Файлът е 54,82.
Ако го намалим на 90 той вече намалява и като време.
Сега ще го върна на 100, за да чуем разликите, най-вече при гласа.
Но не само, защо не е при музиката.
Сега ще намаля даже на 88.
Паралел 42 едно предаване за приемане Искам да ви кажа, че в сравнение с техниката, с която се работеше преди време това ускоряване във времето запазва много добро качество и може наистина много да се злоупотребява с файла без това да наруши качеството.
Сега ще видите на 70%.
42 едно предаване за приемане Тук също има място за забавление, когато използваме глас, нека да чуем сега, забавено как ще звучи.
Тук с полутонове играем във височината, на самия тон на гласа, което в гласа се чува като по-писклив и по-дебел.
Ако използваме инструмент нещата са по-ефективни, като музикално търсене.
Ако искаме да променим тоналността на инструмента, можем да го направим от тук.
В случая пипаме гласа.
Тъй като 120 е доста високо, ще мина на 105%.
За да не се получава накъсване.
Ще заредя един файл, който съм ви приготвил за по-нататък в нашите уроци, Нека го използваме сега.
В мултитрак този канал ще го "mute".
И орган ще сложа тук.
В неговите настройки ще задам едни 113.
Нека първо да го чуем без корекцията, как звучи.
А сега на 120, 118 да кажем.
Няма голяма промяна, но когато пипнем "pitch" тук с цели 2,45 полутона.
Вече чуваме разлика и на бавното.
И в различна комбинация.
Също така във вида на самото разтягане.
Дали да е монофонично, полифонично или с варираща скорост.
Също можем да коригираме, а по-долу в "advanced", което също по подразбиране е скрито.
Аз съм го отворил предварително.
В "advanced" имаме чувствителност и то за "window size".
Чува се най-добре при глас.
Между отделните фрази се чува много добре отстоянието.
Нека да видя демонстрирам.
Когато е на 10 милисекунди думите почти се сливат, както са произнесени.
Но когато увеличи милисекундите се получава една пауза между тях.
Цялата тази каша, която направихме сега, с избиране на ресет, "stretch properties" изключва всичко до първоначалния му вид.
И имаме отново чистият файл.
да споделяме интересни факти и няма да ви запознаваме със стоп важните личности Сега тези корекции, които направих върху файла.
Тези 88%.
И тук ще върна тази промяна, беше 105.
С два тона и 45 нагоре.
Ще запазя в този вид мултитрак сесията.
Като "stretch", за да ви дам една начална отправна точка, от която да изследвате функцията "stretch".
А в следващите уроци ще се запознаем и с "pitch, stretch" настройките в ефектите на "Audition".
Където има още много интересни неща за опознаване и изследване.