Пре-рендер на писта (Pre-render Track)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Продължавам напред от мястото, където бяхме преди малко създавайки нашият "template", но наистина няма значение дори да създадете нов мултитрак, ще ви бъде удобно да следвате това, което правя аз.
Какво е на дневен ред, именно "prerender".
Сега ще обърна внимание на един бутон, който може би сте забелязали преди малко, когато говорихме за ефектите в мултитрак.
Ще уголемя този канал.
В дясно има една гръмотевичка може би, да кажем икона.
Тя ни позволява да направим "prerender" на трака.
Какво ще рече това? Зареждам един произволен файл например "DeEsser".
Слагам и активирам този "prerender track".
Видяхте може би, бързо беше пресметнато това, което имаме като корекция, а именно този "studio reverb".
Какво прави този "prerender track"? Той пресмята всички корекции, които са нанесени по пистата, включително и еквалайзери.
Сега ще направя един еквилайзер.
Обърнете внимание в момента, в който го активирам той се пресмята и остава като създаден временен файл, включително всякакви преместване на файла по самият канал, наляво - надясно.
Ще накара нови пресмятания да бъдат направени.
По този начин винаги знаем, че имаме актуално пресметнати ефекти, филтри, които сме наложили.
Ако те са много и компютъра ни издъхва така да се каже, тъй като системните изисквания растат все повече и повече.
Ако ви се случи да имате много канали с различни ефекти, в даден момент програмата може и е съвсем нормално да започне да издъхва.
Тогава тази опция би могла да ви бъде полезна, на всеки един от каналите може да я активирате.
Тя не е активна само за ефектите, тъй като е в този прозорец.
Но също и за еквалайзера и за други корекции, които прилагаме върху нашите писти.
Друга подсказка за това, че е активиран пререндера, дори да сте във "effect rack".
Bутоните за включване и изключване става сини, когато имаме активирана тази опция.
Бързо, с един поглед тук долу също виждаме, че сме активирали пре-рендера.
И можем да бъдем спокойни след като завърши пресмятането отгоре, че всичко наложено по нашите писти е реално извършено и ще го чуем.
Дори зареждайки някой по-тежък реверб.
Отново съобщението за забавянето.
Дори и него пресмятаме тук, в червено е индексирано, че той е от тежките ефекти и ще имаме евентуални забавления в пресмятането или неточно прослушване преди да сме приложили ефекта върху нашия изходен файл.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В какъв цвят се променя бутонът за включване на ефекти при активен Пре-рендер на писта (Pre-render Track)?
зелен
син
червен