Още за маркерите и плейлиста

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се съхранява информацията за плейлистата?
Във файла на сесията
във *.pk файла
във самия звуков файл