Още за маркерите и плейлиста

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да ви покажа, как да направите плейлист и как да работите с маркерите, ще заредя файла "reklama zapis".
Отново само за илюстрация не е от кой знае, какво значение, кой ще бъде файла.
Вие може да тренирате, с който ви е удобно.
Какво искам да ви покажа? Първо е една кратко опция, което няма, как да отделим цял урок на нея.
Но тя е доста забавна, за сметка на това, а именно "reverse".
С това копче реверс обръщане файла отзад-напред.
И какво получаваме? Една добра основа за копие на "Туин Пийкс" за тези, които си го спомнят.
А тези, които не са го чували могат да си направят плейлиста от този файл.
Как, идваме и избираме маркерите.
Маркери слагахме с бърз клавиш "M".
На позицията, на която сме поставили "play head".
С "m" правим маркер.
Направихме няколко маркера.
Една от стъпките, след като изберем всички маркери или по желание можем един по един, аз ще избера всички.
С тази команда да слеем маркерите, правим селекции между съседните марки.
По този начин, когато кликнем два пъти върху първият маркер, получаваме селекция между първия и следващия.
И така респективно надолу.
Можем да кръщаваме тези зони.
Ето тук горе се променя името, виждате.
Нататък по същия начин можем да задаваме имена.
интересното става, когато зададем експорт на тези зони.
Като отделни файлове можем да посочим, отново с известни настройки в името, префикс и постфикс в името можем да зададем.
Позиция, къде да бъдат направени.
Формата и така нататък.
Друго, което можем да направим от тази позиция е с този бутон тук - "insert into playlist".
Можем да създадем, само че ще избера всичките маркери.
По този начин ще създам ето тук долу в този плейлист, ще го кача тук, за да се вижда.
Една плейлиста, която със избиране от тези клавиши нагоре-надолу можем да ходим по тези секунди в самият файл.
Да ги избираме и дори от тук бързо да пуснем.
Много не се получи в този файл, я да изберем още един диапазон от маркери.
Отново повтарям тези двата, събирам ги в група и от тук ги вкарвам като маркер, 9 в плейлистата.
Тази плейлиста е достъпна, заедно с файла.
Когато запазим този файл "reklama zapis", само ще добавя в името му плейлист, за да бъде ясно, само "play" с едно тире.
Файла ще намерите под урока и когато го отворите, от прозорец "window" намирате плейлист.
При активирането, получавате тези маркери.
Дори мога да ги преименувам.
Но оттук, този ще го оставя само "02", този 04.
А този "final".
Mаркерите в плейлистата също променихa своите имена.
Tук нямаме възможност да коригираме продължителност или местата им.
Можем да избираме единствено дали да се повторят.
23 пъти е много, 3 пъти.
Само веднъж, много е удобно, ако искаме да коригираме местата, на които започват и свършват маркерите.
Освен че можем да влачим тук горе, можем да използваме и цифрово.
Също така с влачене наляво-надясно.
Или точно задаване на продължителност, начална и крайна точка.
Можем да продължим, а също имаме и описание на файла.
Каквото решим, че ни е необходимо.
Едно съдържателно описание.
И това запазено, единствено и само в файла "reklama zapis", без допълнителни файлове, външни.
Метаданните са вътре в този файл.
Намерете го под урока, отворете го при вас и ще видите едно към едно това, което аз ви показах сега.
Забравих да добавя нещо.
Имаме една допълнителна екстра.
Когато изберем по този начин маркери и отсеци в един файл.
Може да използвам командата "insert into multitrack".
Която след като ни пита за нова сесия, ще вкара всичките тези избрани от мен отсеци, в нова мултитрак сесия.
Всеки един отсек на нов трак.
3 отсека, 3 трака.
Избирам 4 отсека, от тук нова сесия или тази, която създадпхме току-що.
Нова, за да по отчетливо.
И имаме нова сесия, с четири трака.
Нова сесия с един трак.
Това исках да добавя, благодаря за вниманието.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се съхранява информацията за плейлистата?
Във файла на сесията
във *.pk файла
във самия звуков файл