Основни настройки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще ви запозная с настройките на "Adobe Audition", но нека преди това превключим "workspace" в режим "default".
За по-голямо удобство при демонстрация на настройките, ще заредим файл, нека това бъде файлът от втори урок: audio1.
Кликвам два пъти върху него и той се зарежда за работа.
Самите настройки се намират в меню "edit preferences".
Oттук имаме достъп до много подменюта.
Избирате което и да е от тях се отваря прозорец, който също ни позволява да преминем от една настройка към друга.
За удобство всички тези са изведени за бързо достигане до тях.
Ако искаме да настроим хардуера към програмата, можем директно да извикаме този прозорец.
Нека сега да започнем от "general".
Тук виждаме "zoom factor", "time 33%".
Стъпката, с която можем да увеличим работното пространство.
По подразбиране е 33, за демонстрация ще я направя 60.
При тази настройка, независимо дали увеличаваме със скрола на мишката нагоре увеличаваме, надолу връщаме обратно или с бутоните "zoom-in" и "zoom-out".
Стъпката е доста по-голяма.
С няколко клика бързо достигаме до голямо увеличение.
Това би било удобно ако ни си налага често да работим в по-прецизен режим.
За сравнение връщаме на 33, сега стъпката е по-малка и ще ни се налага много повече пъти да натискаме "zoom-in", за да достигнем до същото увеличение.
Нека се върнем към менюто с настройки.
На втора позиция в списъка виждаме възможност за промяна на цветовете от изгледа на програмата.
На първо място можем да сменим цвета, в който се показва звука, отзад веднага виждате корекциите, които нанасяме, фона да не бъде черен.
Също така селекцията, "play head" буквално означава възпроизвеждаща глава, също както при магнетофоните например.
Тук тия се движи върху звука и ни показва, в коя част от "playback" чуваме в момента или работим.
Отгоре имаме възможност да върнем обратно настройките по пдразбиране, или да изберем някой от предлаганите ни от програмата видове дисплеи.
Следва "audio channel mapping", където виждаме хардуерните входове и изходи.
Когато работим с периферно аудио устройство като "sound" карта с повече входове и изходи.
От тук можем да насочваме и да избираме, кой вход от карта да бъде насочен към пистите на програмата.
В този прозорец имаме входовете, а отдолу са изходите, с буквички забелязвате ляво, дясно, център.
И още доста богат избор надолу като канали.
В следващото меню "audio hardware" имаме списък с устройства, които са свързани към компютъра.
Можем да изберем с кое от тях да работим.
Да зададем по подразбиране, кой вход и кой изход да работят.
В конкретният случай виждаме избора между микрофона, с който записвам тези уроци през "USB" или саундкартата, която е на самия компютър.
В изходите по същият начин, дали да бъда преслушвано през компютъра или през външното USB устройства.
"masterclok" ни интересува, когато работим с повече аудиоустройства и те имат нужда да бъдат синхронизирани помежду си.
Латенцията може да бъде определяна от менюто по-долу, както "sample rate", с който работим.
В меню "control surface" имаме настройка за външен хардуер, който управлява програмата.
А сега нека обърнем внимание на "media & disc cache".
Оттук настройваме темп пространствата, които програмата използва, за да съхранява своите файлове.
Ако работим с повече от един хард диск е хубаво да не натоварваме системния, или ако използвате преносим хард диск темп файловете могат също да бъдат записани на него.
Следва да обърнем внимание на настройките за плейбек.
"autoscroll" по време на плейбек означава функцията, когато сме увеличили и възпроизвеждаме нашият файл.
Виждате, когато курсора излиза от зоната на увеличение, в която гледаме файла, автоматично програмата преминава на следващата, да я наречем страница.
Това може да бъде настроено, сега отивам направо на плейбек.
Ако премахна "auto-scroll", програмата няма да следи напред, къде върви плейбека.
Остава на тази позиция, в която сме.
Следващата опция от редъ е да бъде центриран нашият изглед спрямо курсора Самият файл се движи отзад като фон.
А нашата гледна точка от към курсора или така нареченият "play head".
При някои по-слаби откъм хардуер компютри бихте предпочели да работите в стандартния режим, без центриран "scrolling" по време на плейбек.
Долната функция е същата, само че за мултитрак режима.
Така завършва нашия поглед върху основните настройки на "Adobe Audition".

Тест за преминаване към следващия урок

 
От къде можем да настроим къде на компютъра да се създават временните (temp) файлове?
това е възможно само при първоначалната инсталация на програмата
Edit>Preferences>Media&Disk Cashe...
няма такава настройка