Промяна на тона

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Хайде сега да се научим как да работим с "pitch" опцията в ефектите на "Audition".
Какво ще рече "pitch"? Това е стъпка, която разбираме като ноти.
Като мерна единица Отново за честоти говорим, но съответно всяка нота си има честота, съответно е едно и също.
"time and pitch" в ефект меню, започваме с "manual pitch correction".
Какво имх предвид преди малко като ноти? Ето тука отзад имаме един път честотният дисплей.
А тук с тези зелени ивици програмата е изчислила, ще ви възпроизведа файла да чуете.
че тези просвирвания отговарят на нотните знаци.
В дясно ще обърнем внимание на това по-високото в момента, би трябвало да отговаря на нота сол, приблизително сол.
С "manual pitch cocorrection" можем да променим тази нота на ла.
Както и всички останали се вдигат с 3 ноти нагоре.
Нека да чуем.
Така звучи, когато го правим с този орган.
Файлът се намирате под урока - "organ.
wav".
сега го свалихме надолу до фа бекар и би следвало да звучи по този начин.
А когато използваме например вокали вече имаме крива на това изпяване.
Оттук с тази ресет стрелка ще зануля, за да ги чуем без корекция първоначално.
Сега да вдигнем с цялото това нещо нагоре.
Отзад можем да се ориентираме по честотният дисплей.
Да не излизаме прекалено извън плътният звук, който имаме.
Вече е много нагоре и започва да си личи намесата доста драстично.
Някъде до тази граница можем да...
Можем да разчитаме, че няма да бъдем хванати за тази намеса.
Така работи "manual pitch correction".
Тук можем да изберем за водещ канал да бъде левия или десния.
Ще откажа, за да ви покажа автоматичният "pitch".
В "time and pitch" на първо място e "automatic pitch correction", където аз трудно чувам ефектa.
Не е толкова драстично освен в моментите, в който започна да показва вече своята намеса.
Ще ви покажа, за какво говоря.
Чувате, как програмата се опитва да намести, да навакса.
На моменти прекъсва.
Признавам си ,че не съм факир на "pitch" настройките.
Може аз да бъркам, но с това, което в момента чувам не е задоволително.
Където и да ходя по скалата, дори и да се върна в "default".
При "manual pitch correction" нещата бяха доста по-задоволителни.
Но не се спирайте да опитате имате възможност за чувствителност, за атака, за нотата на която да се използва като ключ.
Можем да изберем мажор, минор или хроматично, като по този начин определяне основният тон.
Около който се върти цялата корекция.
Може да намерите тези 2 файла на вокалите и на органа, сега ще заредя органа с автоматичните корекции, за да ви го покажа и него.
Това представлява автоматичният "pitch".
Имаме присети за минор и домажор.
Каквото и да ви говоря и да ви показвам, най-добре е сами да отворите файловете и да чуете, как се променят те под въздействието на "pitch" ефектите.