Параметричен еквалайзер и FFT филтър

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
След като се запознахме с работата на графичният еквалайзер, нека да преминем и към параметричния.
В този урок също ще използвам файла "DeEsser.
wav"
Нека сега отворим "effects, filter and EQ", "parametric equalizer".
Тази синя линия ни показва, какви корекции сме нанесли по честотите.
Тук долу с изписани честотите, а тук вертикално имаме от нула децибела + като увеличаване и - като намаляване.
Тези точки, които виждаме по линията кореспондират тук долу.
Най-ниските 1, 2, 3 до 5 и високите.
Също така имаме "low pass (LP)", откъдето можем да коригираме в края децибелите.
И "highpass (HP)", където също можем да променим кривата в нейното начало.
В най-ниската и висока точки имаме корекция на кривата, също като острота.
Тя показва, когато променим тази точка можем да коригираме остротата.
А в последващите точки, с преминаване от константно на широчинно можем да променим, сега ще преместя...
Идентично е дали ще преместим точката по графиката или ще я движим от тук.
Въпрос на предпочитание и удобство.
и с най-долният показател коригирам колко да бъде остро изрязването около чистотата, с която работя.
Тук също можем да нанесем корекцията.
Трябва да зададем, с колко децибела и тогава можем да нарисуваме графиката, която ни е необходима.
От тази иконка при най-високите можем също да променим ъгъла, под който кривата изрязва или усилва честотите нагоре.
Усилва избраните от нас честоти.
Бързо мога да се върна в изходна позиция, избирайки "default".
Когато променяме параметричния еквалайзер, изрязвайки или пък увеличавайки дадени честоти се променя и амплитудата на файла.
Затова имаме този "master gain" отляво, където можем да намалим или увеличим, за да компенсираме разликата.
Например ако оставя тази чистота така усилена.
Нека да пуснем,вижда се как веднага клипа нашият звук, нека го приложим.
Тук виждате, как влиза файла в границата над нула децибела, което автоматично го прави негоден.
звука прегаря така да се каже.
Сега ще върна обратно тази команда и отново ще използвам "repeat last command".
Когато в този момент намалим от тук "master gain" Сега виждаме, как границите са в приемливата рамка под 0 децибела и не съсипваме звука, с който работим.
Отново ще се върна в менюто, за да ви покажа последно "range".
Тук можем да избираме по-финна работа ако правим по-леки корекции.
Аз съм прекалил с 27 децибела, когато работим по-финно можем да увеличим рейнджа до 30 децибела.
Така имаме удобство на графиката.
Натискайки на 96 имаме същата графика в диапазон до 96 децибела, а така до 30.
15 под нулата и 15 над нулата Ще откажа тази промяна.
Искам да ви покажа отново отново от меню "effects, filter and EQ, FFT filter".
Във "FFT" филтъра можем да рисуваме на ръка всяка една точка подобно на параметрични еквалайзер.
Само че с безкрайни вече възможности, много бързо и лесно можем да начертаем графиката на корекции, която ни е необходима.
Тук в дясно скалата на децибелите, позната ни от предишните филтри, а отдолу е диапазона на честотите.
В "scale" можем да изберем дали линеарно или логаритмично да работим, а можем и да заоблим точките на кривата, според това, което ни е нужно.
Тук диапазона на децибелите е доста по-голяма отколкото при параметричния еквалайзер.
Можем да върнем всичко в първоначална позиция и да започнем отначало.
А имаме и богат набор от пресети, които можем да използваме.
Дори и самият "De-Esser" имаме тук, който също можем да променим ако има нужда спрямо нашият казус на работаю.
А можем да се позабавляваме например с телефон, "voicemail" или наподобяване на телефонен апарат от старите.
Както и например дълбоко под вода.
Директно ще ви демонстрирам, колко дълбоко под водата отидохме, не остана нищо от нашия файл.
Оставям на вас да се забавлявате с този филтър.
Да направите своите експерименти и сами да усетите, какви възможности ни дава той.

Тест за преминаване към следващия урок

 
В параметричния еквалайзер, за разлика от графичния, можем да обработваме само високите честоти ?
точно така
напротив, само ниски честоти
и в параметричния, и в графичния можем да обработваме пълния диапазон от честоти