Видове и същност на array функциите. Пример с функцията CONCATENATE

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
При кое от следните твърдения имаме дефинирана Array функция?
Резултатът от дадена функция, визуализиран с помощта на F9 е множество от стойности, определящи цяла област, незавизимо, че функцията е въведена в една единствена клетка.
В аргумент на функция въвеждаме двуизмерна област (с повече от една колона и един ред).
Функцията INDEX в опцията й за използване на множество области в първия й аргумент.
 
Коя от следните функции може да работи като array функция?
CONCATENATE
CONCAT
CONCAT и CONCATENATE могат да бъдат array функции в зависимост от това как дефинираме аргументите им.