Извличане на уникалните стойности от дадена област с подреждане по азбучен ред с помощта на INDEX, MATCH, COUNTIF, SUM & ROWS

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо в разгледания пример като първи аргумент на MATCH заложихме "0"?
По този начин намираме реда на клетката (текстова или числова), преди която няма по-малки (започващи с по-предна буква на азбуката) стойности.
По този начин изолираме празните клетки, които в array област се вузуализират винаги като нула.
По този начин игнорираме клетките с дублирани стойности и визуализираме само уникалните стойности.
 
Когато с COUNTIF сравняваме текстови стойности по големина, използвайки знака ">", COUNTIF работи по следния начин:
Текстовите стойности се подреждат по азбучен ред, като "по-големи" са тези, които започват с буква по-назад в азбуката.
COUNTIF сравнява по големина само числови стойности. При нечислови стойности, връща грешка "#VALUE!"
Текстовите стойности се подреждат по броя символи, които влизат в състава им, като "по-големи" са тези, които съдържат повече на брой символи.