Функция FREQUENCY

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Функцията FREQUENCY прави следното:
Разпределя броя случаи от дадена колона в предварително дефинирани числови интервали.
Изброява средно колко дублирани стойности има в една колона
Изброява колко пъти дадена стойност се среща в колона от стойности
 
Ограничение при използването на функцията FREQUENCY е, че:
стойностите, влизащи в даден интервал са винаги по големи от долната гранична стойност, но може и да са равни на горната гранична стойност
Интервалите не може да са повече от 10
Размерът на интервалите трябва да е един и същ