Изброяване на уникалните стойности от дадена област с помощта на SUM/SUMPRODUCT и COUNTIF - част 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато изчисляваме уникалните стойности от дадена област с помощта на функции SUMPRODUCT и COUNTIF, защо делим 1 на всеки един от резултатите, получен чрез COUNTIF array функция?
Защото всеки един случай получава стойност, равна на броя повторения. Когато броя повторения поставим в знаменател при числител единица, сумата на тези дроби винаги е единица. Така и дублиращите се стойности, се считат като един случай.
Така извличаме само недублиращите се стойности, като останалите се приравняват към нула.
Защото с помощта на 1 задаваме логическо вярно (TRUE). След това сумитаме стойностите, които връщат логическо TRUE.
 
Защо празните клетки са проблем за формулата за изчисляване на уникални стойности, дефинирана с помощта на функциите SUMPRODUCT и COUNTIF?
Защото COUNTIF връща стойност 0, а не 1 при изброяване случаите, в които има празни клетки. Така се получава делене на нула.
Защото SUMPRODUCT не приема празни стойности и връща грешка за неправилно дефинирани аргументи.
Защото празните клетки автоматично добиват формат на тейкст, а формулата със SUMPRODUCT и COUNTIF изброява уникалните стойности стойности само на числови редици.