Извличане на уникалните стойности от дадена област с помощта на INDEX, MATCH, FREQUENCY, SMALL, ROW & ROWS - въведение и помощни формули

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да добавим допълнително условие (филтър) при изброяване на уникални стойности от дадена област?
Първия аргумент на FREQUENCY дефинираме като логическа подформула с IF като изпускаме третия аргумент (value if false).
Функцията FREQUENCY поставяме като първи аргумент (logical test) на допълнителна IF функция.
Първия аргумент на MATCH поставяме в контекста на IF функция като така премахваме стойностите, неотговарящи на допълнителното условие.