Допълнения към урока
Учебна програма Excel формули и функции
9. Array формули

Извличане на уникалните стойности от дадена област с помощта на INDEX, MATCH, FREQUENCY, SMALL, ROW & ROWS - въведение и помощни формули

Извличане на уникалните стойности от дадена област с помощта на INDEX, MATCH, FREQUENCY, SMALL, ROW & ROWS - въведение и помощни формули
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока