Функция INDEX при работа с повече от една област

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искаме да приложим функцията INDEX на няколко области, как можем да го дефинираме?
Въвеждаме областите като ги разделяме със запетаи една от друга. Накрая ги поставяме в скоби.
Функциятa INDEX работи само с една област.
Областите, от които извличаме данни задължително се поставят във функцията CHOOSE, която ще се яви подфункция на INDEX.