Създаване на модел за изчисление на транспортни разходи при зададени размери, килограми, вид услуга и държава на доставка. - част 3

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
В разгледания урок използвахме IFERROR с вложени две функции MATCH. Каква беше идеята?
Да накараме MATCH с приблизително съответствие при възходяща редица, да търси реда с по-голямата стойност противно на заложената логика за приблизително съответствие при възходящи редици.
Да гарантираме, че ще се търсят само точни съвпадения.
Да прецизираме избора на точната област в зависимост от зададената услуга с помощта на инструмента Form Controls.
 
В разгледания урок използвахме CHOOSE като основна функция за пресмятане на окончателните транспортни разходи. С коя от посочените по-долу функции бихме могли да я заместим?
IF
INDEX
INDIRECT