Изброяване на уникалните стойности от дадена област с помощта на SUM/SUMPRODUCT и COUNTIF - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е ролята на логическия израз А3:А22<>"" в примерите, които се разглеждат в това видео
Изразът дефинира редица (array) със стойности TRUE/FALSE. FALSE се присвоява винаги където има празни клетки, които приемат стойност нула при уножение и така не се броят като уникални стойности.
Изразът дава насока на формулата да включи и празните клетки като уникални стойности.
Изразът спомага формулата да не връща грешка при наличие на празни клетки.
 
С помощта на кой израз, добавен след array аргумента с критериите във функцията COUNTIF, COUNTIF възприема празната клетка като текстова, а не като такава със стойност 0?
&""
&" "
<>""