COUMNS, ROWS & INDEX - пример с преобразуване на таблица от една колона в няколко колони; - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако получим грешка от типа #REF! При работа с INDEX и MATCH, най-вероятно това се дължи на:
дефиниран(и) номер на ред и/или колона, които са по-големи отколкото има редове и/или колони в областа на търсене
това, че ключовата стойност липсва в областта, в която търсим
това, че индексът, с който указваме дали прилагаме точно или приблизително суъответствие не е зададен.