Създаване на модел за изчисление на транспортни разходи при зададени размери, килограми, вид услуга и държава на доставка. - част 4

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
В разгледания урок използвахме логическите функции IF, OR и AND преди CHOOSE с идеята да накараме Excel да връща съобщение за неспазени диапазони на теглото. Кой от описаните 3 варианта може да бъде алтернативно решение?
IFERROR(CHOOSE(….......................), "Таксуемото тегло е извън диапазона на услугата")
ISERROR(CHOOSE(….......................), "Таксуемото тегло е извън диапазона на услугата")
SWITCH(CHOOSE(….......................), "Таксуемото тегло е извън диапазона на услугата")