Допълнения към урока
Учебна програма Excel формули и функции
3. Функции за работа с времеви единици (Date & Time)