Формули с комбинация от функции INDEX и MATCH с точно съответствие по ред и колона

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как работи комбинацията от INDEX и MATCH когато имаме дублирани ключови стойности, в колоната, от която извличаме данни?
Формулата извлича само стойността, съответстваща на първото съвпадение, като търсенето е отгоре надолу.
Формулата извлича само стойността съответстваща на първото съвпадение, като търсенето е отдолу нагоре.
Формулата връща следната грешка: #N/A.