ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - Изчисляване полагаемия платен отпуск на служител за текущата година - Продължение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
С помощтната функция ABS за намиране на абсолютна стойност можем да:
Съставим формула, която винаги връща резултат нула в случаите , в които директна разлика би дала отрицателно число.
Съставим формула за преобразуване на формат на дата във формат на число
Съставим формула за преобразуване на дни в часове
 
Ако въвеждаме дата директно във формула без да реферираме към клетка с дата, можем да изпишем датата точно както се визуализира, като това заградим в кавички
Да
Не, защото така, ексел възприема датата като текст
Да, но само ако преди това е вложена във функцията DATEVALUE