Функция IF със задаване на две или повече условия

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от следните твърдения е вярно за вложената IF функция?
От множеството, която вложената функция проверява, са изключени случаите с изход вярно (TRUE) в предходните IF функции от формулата.
В множеството, която вложената функция проверява са включени всички случаи без значение какъв резултат (вярно или невярно) са дали в предходните IF функции от формулата.
Можем да имаме до 5 вложени IF функции в една формула.
 
Как въвеждаме вложена IF функцията в рамките на друга функция IF?
Всяко вложено IF се постаявя на мястото на третия аргумент (стойност при изход невярно) на предходната IF функция.
Всяко вложено IF се постаявя след като се изпишат всички три аргумента на предходната IF функция преди да се сложи затваряща скоба.
Всяко вложено IF се постаявя на мястото на втория аргумент (стойност при изход вярно) на предходната IF функция.