Функция LOOKUP

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от описаните условия е ключово, за да може функията LOOKUP да работи вярно?
Колоната, от която извличаме информация да е сортирана в низходящ ред.
Колоната, от която извличаме информация да е сортирана във възходящ ред.
Да сме сигурни, е стойността, която търсим фигурира със сигурност някъде между всички стойности в колоната.
 
Кое от следните твърдения е вярно за функциятa LOOKUP?
За нея няма опция да търси само точни съответствия.
Колоната, от която се извличат данни е винаги съседната вдясно колона на ключовата колона.
Може да извлича само числови стойности, защото само те могат да се сортират низходящо.

Въпроси и отговори

  • Защо в Тест

    Румяна Русева:

    Верният отговор в теста не трябва ли да е "Сортиране във възходящ ред"?

    Stela Yordanova:

    Сортирането е във възходящ ред от малко към голямо, права сте.