Array формули с помощта на функции SUM и SUMPRODUCT

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако в дадена клетка, включена в аргументите на SUMPRODUCT, има логическа стойност TRUE:
Формулата се изчислява, катоTRUE се игнорира.
Формулата се изчислява като TRUE се третира като единица.
Формулата връща грешка #VALUE!.
 
Коя от следните формули е дефинирана с array формат
=SUM($E$1:$E$7*$F$1:$F$7)
=SUM($E$1:$E$7,$F$1:$F$7,$G$1:$G$7)
=SUM($E$1:$E$20)