Функция XLOOKUP - обяснение и примери - част 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
В кой случай се налага използването на вложена XLOOKUP функция в друга функция XLOOKUP?
Когато търсим стойности едновременно по редове и по колони.
Когато правим проверка за точно съответствие и ако такова липсва, прилагаме вложенат XLOOKUP функция.
Когато търсим стойности по хоризонтала подобно на функцията HLOOKUP.
 
Коя функция би могла да се замени аргумента [if not found] на функция XLOOKUP?
IFERROR или IFNA
ISERROR или ISNA
NA