Функция VLOOKUP с точно съответствие

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
Koe е основно предимство на VLOOKUP пред LOOKUP?
VLOOKUP може да търси и само точно съответствие.
VLOOKUP може да търси в коя да е колона от таблицата, без значение къде е разположена тя.
При VLOOKUP няма значение дали колоната, от която се извличат данни е сортирана дори и при търсене на приблизително съответствие.
 
Ако прескочим последния аргумент на VLOOKUP, който указва какво съответствие търсим, формулата ще:
търси приблизително съответствие
търси точно сътоветствие
върне грешка от типа #REF!

Въпроси и отговори