Извличане на уникалните стойности от дадена област с допълнително условие с помощта на IF, INDEX, MATCH, FREQUENCY, SMALL, ROW & ROWS - част 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв начин в разгледания пример успяхме да "изчистим" излишните "#N/A" стойности, резултат от използването на формулата за извличане на уникални стойности?
Използвайки функцията ROWS в логическа подформула, сравняваща броя редове с броя уникални стойности.
Използвайки условно форматиране (Conditional Formatting).
Използвайки логическата функция IFERROR.