Функции LEFT, RIGHT, LEN & MID - примери с повече от една функция

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Въпроси и отговори

 • защо не?

  Сергей:

  В този частен случай можем още да опростим формулата до: =RIGHT(LEFT(A4,LEN(A4)-4),LEN(A4)-8), но в общия случай ще трябв да се ползва FIND. На кратко вълшебни функции с голям потенциал! Благодаря!

  Борислав Б. Хъшовски:

  Още по-просто в дадения случай ще е да използваме =MID(A4,5,LEN(A4)-4-4). Но заради научаването на повече нови неща сложния начин е по-добър.

  Емил:

  Благодаря!

  Татяна Илиева:

  В практиката сложността на формулите зависи от това, колко разнородни са данните върху които се прилагат. Формулата на инж. Борислав Б. Хъшовски е отлична, когато данните имат фиксиран формат от вида на NNN-XXXXX....X-NNN т.е. променлива е дължината само на частта, заключена между двете тирета, а началото и краят винаги съдържат 3 знака /напр. 3 цифри/.

  Но ако цифрите в началото и в края са произволен брой, тогава ще ни е необходима по-сложна /по-универсална/ формула с участието на FIND.

  Тогава ще трябва да усложним формулата MID(A4,5,LEN(A4)-4-4), като навсякъде в нея, където има фиксирано число го заместим с обръщение към FIND.

  Ето една формула, която би свършила работа: MID(A4, FIND("-", A4) +1, FIND("-", A4, FIND("-"; A4)+1) - FIND("-"; A4) - 1 ) т.е. вместо фиксираното начало 5 избираме позицията на първия символ след първото тире с помощта на FIND("-", A4) +1 По-сложно се явява изчисляването на броя на символите мужду двете тирета. Вместо фиксираното LEN(A4)-8 броят може да се получи като от позицията на второто тире изчислена чрез FIND("-", A4, FIND("-"; A4)+1) изваждим позицията на първото тире FIND("-"; A4) и още 1 символ.

  Тази формула приложена върху разнородни данни винаги връща частта от текста заключена между двете тирета, както се вижда на картинка:

  Valentina Mihova:

  Решението според мен е просто, с няколко помощни колони: 1. Намираме първи интервал =FIND("-";A4;1) 2. Намираме втори интервал с формулата =FIND("-";A4;F4+1) 3. Намираме разстоянието между тях =+G4-F4 4. Показваме на MID от къде до къде да извлече символи =MID(A4;F4+1;H4-1)

  По този начин става лесно с няколко помощни колони. Разбира се, че е по-професионално да е в една колона с вградени няколко функции.

  Valentina Mihova:

  Не обърнах внимание, че е предложила вече такова решение.