Функция TRANSPOSE - Обяснение и два примера

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Основното практическо приложение на функцията TRANSPOSE е да:
Привежда в една мярка областите, влизащи в аргументите на функции, които приемат едновременно само колони или само редове.
"Обръща" дадена таблица като прекъсва връзката между първонаталната таблица и получената.
Разпределя данни от една голяма колона в таблица от няколко реда и колони.