Изброяване на уникалните стойности от дадена област с помощта на SUM, FREQUENCY, MATCH & ROW.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Some description

Тест за преминаване към следващия урок

 
С коя формула дефинираме област (array) от цели поредни числа, започващи с 1?
ROW(A3:A22)-ROW(A3)+1
ROW(A3:A22)+ROW(A3)-1
ROWS(A3:A22)-ROWS(A3)+1
 
Каква е ролята на функцията MATCH, използвана за дефиниране на първия аргумент на функцията FREQUENCY?
Чрез MATCH задаваме числова стойност и на нечисловите клетки (намираме относителен номер на ред), и така ги "адаптираме" за да могат да се възприемат от FREQUENCY.
Чрез MATCH "неутрализираме" празните клетки ако такива има в областта, чиито уникални стойности изброяваме.
Чрез MATCH избязваме необходимостта да въвеждаме функцията с помощта на Ctrl+Shift+Enter.