Допълнения към урока
Учебна програма Inventor
3. Моделиране на тримерни тела