Запознаване с “Paint” инструмента

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще се запознаем с още някой от 3D инструментите във "Fusion".
Ще видим, как можем да изрязваме материал по-зелено, ще се запознаем с "paint tool" и ще видим, как от една статична снимка ще пресъздам едното псевдо 3D пространство, в което в последствие ще сложим една камера, за да направим едно кратко движение на камерата.
Нека първо да заредя снимката.
Ще взема от "loader", изберам "jpg", натискам "open".
Нека да погледнем.
Виждаме, че имаме този път, поле, небе и няколко стълба.
Първо ще се запознаем с "paint" инструмента.
Просто натискам "ctrl+space".
Пиша "paint" и той ще се появи "paint" инструмента изисква да влиза в него някакъв материал, дали ще бъде "loader" или ще бъде някакъв "background", няма значение.
Въпросът е, че изисква да има някакъв материал преди него.
не е самостоятелен като инструмент.
Можем да видим, че в лявата част на "viewport" се появяват няколко иконки.
С които ще се запознаем след малко.
Също така отдясно имаме няколко различни настройки за "brush controls", коeто са контролите на четката, с която рисуваме.
Като големина, мекота, дали да бъде мека четката или просто кръг без мек ръб.
Дали да бъде с някаква рисунка.
на когато може да изберем размера.
Имаме и пиксел, също така квадрат.
Както виждате при мишката, когато сменяме четките имаме различни видове четки, които се намират при мишката.
По този начин ние виждаме, какъв ще бъде размера на четката, с която ще рисуваме.
Също така имаме таблет "settings", ако ползвате таблет.
Можете да използвате възможностите му и съответно да променяте размера на четката, на базата на натиска на таблета.
Или може да променяте плътността на четката също на базата на натиска на таблета.
Отделно имаме още две опции.
"with velocity", което означава, че в зависимост от това, с каква скорост извършваме движенията на четката ще се променя съответно или размера или плътността на четка.
След "brush controls" имаме "apply controls", което са различни начини на прилагане на това, какво прави самата четка върху изображението.
В момента сме на "color", което означава, че ако извърша някакво движение върху изображението, ще рисувам с цвета, който съм избрал.
Ще има някаква плътност.
Мога да намаля, да променят цвета и да продължа да рисувам.
Да се върнем за секунда.
Имаме опцията "clone", която ще видим, че се появи един "x".
Това е "clone" опцията е за хора, които са запознати с фотошоп.
Това е един вид клониране на една част от изображението върху друга.
Както забелязвате ако задържа "alt" мога да избера мястото на точката, от както искам да взимам и ако започна да рисува в тази част ще взимам от маркираната част на изображението.
Да се върнем малко назад.
Имаме "enboss", което е просто един вид ефект.
Ако дайда малко по-близко и нарисувам нещо отгоре ще получа този ефект върху дадена част от изображението.
Има случаи, в които може да имаме нужда от подобен ефект.
Имаме "erase", който ще изтрие ако сме нарисували нещо.
С "erase" ще го изтрием.
Имаме "stamp", което ни позволява директно да сложим четката, както изглежда.
Без да се съобразявам с картинката отдолу.
Удобно е ако искаме да поставяме различни ефекти директно върху изображението.
Без да се съобразяваме с алфата и с някои от другите аспекти на четката.
"apply mode" е "wire", който ни позволяват да изчистваме част от изображението, по определен принцип.
С него ще се запознаем малко по-късно в уроците.
Това са някои от основните опции за прилагане на дадена четка.
Също така имаме "stroke duration", което означава, че можем да покажем колко време да стои четката активна, върху изображението.
Mоже да бъде за един фрейм, както е в случая, може да бъде и за много повече време.
Tова също е важно да го имаме предвид.
Вече в зависимост от "apply mode", който избираме контролите по-надолу ще се променят.
Дали ще бъдат примерно плътност и по какъв начин да можем да изместваме, в случая с "clone brush".
С него също ще се запознаем малко по-късно.
В "color mode" можем да изберем някакъв цвят, с различни настройки.
Имаме "stroke controls", в които може просто да променим настройките на самата четка.
Какво означава това, съвсем грубо нека да кажем, че искаме да рисуваме с този цвят и ако мина ще бъде по пътя, по който съм го нарисувал.
Но ако променя ъгъла на "stroke controls" в момента, в който аз рисувам не я виждате четката, защото съм го завъртял и вижте къде е отишъл.
Той се върти спрямо тези настройки.
В някои случаи може да ни свършат някаква работа ако искаме да повтаряме дадено изображение, но отместено, по един или друг начин.
В общи линии това са някои от основните настройки, които имаме в "tools" таба.
Другите бутони, които имаме, бързо ще ги прегледаме.
Имаме бутона "select", който ни дава възможност да селектираме всяка една от четките, които сме направили.
В момента това, което е селектирано е "multi stroke", който ни позволява да имаме повече от един щрих в един модификатор.
С това ще ви запозная малко по-късно, защо е така.
Имаме отделно "clone multistroke", което е "clone" четка в комбинация с "multistroke" възможностите, които ни предоставя.
Имаме "multistroke" само, което всъщност е всеки един такъв щрих, ще се запамети като отделна четка.
Имаме и няколко възможности да добавяме линия.
Може да начертаем някаква линия, което ни позволява и различни опции.
После да я селектираме, модифицираме, да я правим мека, остра и доста други възможности имаме.
Има и няколко възможности да построим различни форми.
Да запълваме изображението с някакъв цвят и така нататък.
"paint tool" във "Fusion" е доста силен като възможности.
Може би няма да успеем да разгледаме всички от тях, но важното е горе-долу да знаем, какво бихме могли да постигнем с него.
Важно е, когато създаваме всички тези елементи които са от "paint" инструмента слад като избера "select" мога да ги селектирам като отделни инструменти, мога дори да ги модифицирам.
Сега немога да селектирам този "stroke", но сега ще видите, как можем да го махнем.
Както виждате в "modifiers" таба се появява тази капсула, която ни показва, че имаме вече поставен модификатор.
И нека да погледнем ако пипнем, какво имаме.
Имаме "multistroke1", имаме "polylinestroke1" и "circle1".
Какво означава това? Mожем да ги селектираме и ще видим, че когато ги избираме селектираме всеки един от инструментите.
както виждате "multistroke1" в момента е с тези много щрихи така да ги наречем, които са завъртяни, защото преди това така зададохме опцията.
Ако взема "stroke" инструмента и започна да рисувам ще видим, как ще се появяват различни нови инструменти.
По-скоро модификатори.
Което някой път е удобно, друг път ще е хубаво всички тези различни щрихи да ги запиши като един "multistroke".
Независимо от това, колко сме направили.
Така можем да ги селектираме, те са едно по едно, можем да ги преместим.
Можем да изберем някои от "multistroke", някои от другите инструменти.
И да натиснем "delate" на клавиатурата.
Така ще го премахнем.
Можем освен да променяме позицията, може да променяме и други параметри.
Ако отворим някой от инструментите ще видим, че можем да променим дори цвета.
Някои от настройките, които преди това сме направили по време на създаването на този инструмент.
Което е доста удобно в последствие да докоригираме някои неща Също можем да селектираме всички с "shift" и просто ще натиснем "delete".
По този начин ще изчистим изцяло "paint" инструмента.
В следващият урок ще видим, как ще премахнем тези стълбове, заедно с жиците по тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С „Paint” инструмента можем?
Да рисуваме върхи дадено изображение
Да направим едно изображение да изглежда като нарисувано
Да рисуваме маски